חצר שולמית
   

הזמנת חדרים

החלוצים 33 ראש-פינה 04.6860653 info@shulamityard.co.il 054.7682353