חצר שולמית
   

 

Shulamit yard-Serenity Lodge

33 Halutzim st. Rosh-pina

972(0)4.6860653

972(0).54.7682353

info@shulamityard.co.il    

map
33 Hahaluzim st. Rosh-Pina, Israel 04.6860653  054.7682353 info@shulamityard.co.il