חצר שולמית
   

 

33 Hahaluzim st. Rosh-Pina, Israel 04.6860653 054.7682353 info@shulamityard.co.il